نحوه استفاده از سامانه ثبت نام و شرکت در کلاس‌ها

نحوه استفاده از سامانه ثبت نام و شرکت در کلاس‌ها

از Alireza Safa در
Number of replies: 0

دانش‌پذیران محترم جهت آشنایی با نحوه ثبت‌نام و شرکت در کلاس‌های به قسمت پرسش‌های متداول (FAQ) در ذیل این صفحه مراجعه و کلیپ‌های تهیه‌شده بدین منظور را مشاهده فرمایید.